Zobrazíme vaši nabídku


Už je to zase tady. Odchází vám kolegynÄ› na mateÅ™skou dovolenou a vás Äeká nesnadný úkol. Najít za ni co nejdříve náhradu. Ale abyste mohli opravdu najít nového kolegu nebo kolegyni v krátkém Äase, potÅ™ebujete, aby se k vaší nabídce dostalo co nejvíce potencionálních uchazeÄů. ZveÅ™ejnit nabídku na vÅ¡ech stránkách je samozÅ™ejmÄ› nemožné, jelikož by to znamenalo opravdu velmi vysoké poplatky. Ale co zveÅ™ejnÄ›ní, které je bezplatné? S www.personalistka.cz vám nebude úÄtován ani sebemenší poplatek. NaÅ¡e inzerce práce zdarma vás nadchne svou jednoduchou administrací.

Bezplatně zveřejníme vaši nabídku

PÅ™i výbÄ›rovém řízení se vám jistÄ› bude hodit naÅ¡e pomocná ruka. Jsme pÅ™ehledný portál a nabízíme zveÅ™ejnÄ›ní vaší nabídky bez sebemenších poplatků. TÅ™eba na vás nový zamÄ›stnanec už Äeká a dÄ›lí vás od nÄ›j jen vložení nabídky na www.personalistka.cz. Náklady na zobrazení volných pracovních míst na konkurenÄních portálech vycházejí na desítky tisíc. Oproti tomu stojí nabídka naÅ¡ich, bezplatných služeb. Která možnost se vám líbí více?