Na co se zaměřit? Na věci, které můžete ovlivnit!


Co můžete ovlivnit?

1) jaká bude vaÅ¡e veÄerní rutina

V klidu se teÄ zamyslete, jak vypadá váš veÄer. Ukládáte dÄ›ti ke spánku, do toho uklízíte, kolem 11 jeÅ¡tÄ› vyÅ™izujete pracovní resty a na závÄ›r dne jeden díl seriálu. Ráno se cítíte nevyspalá a těšíte se už na konec dne. Tak stop, takhle ne. ZaveÄte pár zmÄ›n, abyste si opravdu odpoÄinula. RozhodnÄ› vynechejte elektronické přístroje vyzaÅ™ující modré svÄ›tlo (mobil, tablet, televize). Úklid i nároÄnÄ›jší práci nechte na druhý den. Místo toho si po uspání dÄ›tí dopÅ™ejte relaxaci v podobÄ› teplé láznÄ›, heÅ™mánkový Äaj nebo pár kapitol z knihy. Ložnici dobÅ™e vyvÄ›trejte a zatemnÄ›te. A snažte se usínat jeÅ¡tÄ› pÅ™ed půlnocí.

žena

2) to, o Äem pÅ™emýšlíte

StejnÄ› jako jste se zamyslela, jaká je vaÅ¡e veÄerní rutina, sledujte celý den svoje myÅ¡lenky. Kam nejÄastÄ›ji ubíhají, co Å™ešíte, co se vám honí v hlavÄ›? Jsou to myÅ¡lenky pozitivní, konstruktivní a podporující nebo spíše stresující a negativní?

3) koho sledujete na sociálních sítích

Sociální sítÄ› dokážou být dobrý sluha, ale mnohdy zlý pán. ProveÄte důkladnou inventuru vÅ¡eho co sledujete. Nemusíte sledovat tÅ™i tisíce profilů, které vás akorát nervují. Ponechte si pouze ty inspirativní a pamatujte: ménÄ› je více.

ovoce

4) pokrmy, které jíte

Jaká je vaÅ¡e životospráva? Snažíte se jíst zdravÄ› nebo kolikrát spÄ›cháte a zastavíte se pro rychlé obÄerstvení? JídelníÄek by mÄ›l být v rovnováze, takže jednou za Äas vám rychlé obÄerstvení nic neudÄ›lá, ale z vÄ›tÅ¡iny jezte zdravé pokrmy. Budete se cítit lépe, než po smažených pokrmech. A jaké potraviny zaÅ™adit? Celozrnné potraviny, ovesné vloÄky, libové maso, ovoce, zeleninu, ÄoÄku, cizrnu, quinoiu, kysané zelí, kefíry, oÅ™echy a semena. 

5)to, jak mluvíte sama se sebou

Jste k sobÄ› laskavá nebo spíše kritická a puntiÄkářská? Asi sama správnÄ› tušíte, jaký přístup vám bude více vyhovovat. BuÄte na sebe hodná.