Někdy je lepší vše odkývat než se hádat


Vztahy jsou opravdu velice komplikované, protože urÄitÄ› víte, že je v dneÅ¡ní dobÄ› ve vztahu velice mnoho konfliktů. Lidé se soudí, lidé se nechtejí vidÄ›t, lidé na sebe nadávají a pořád dokola. Takhle je to opravdu na denním pořádku. UrÄitÄ› to znáte, když sami nÄ›co Å™ešíte s nÄ›jakým ÄlovÄ›kem, kterému se prostÄ› pořád nÄ›co nelíbí a pořád vám nÄ›co vyÄítá. RozhodnÄ› si myslím, že každý ÄlovÄ›k by si mÄ›l vyjít vstříc a opravdu troÅ¡ku víc se k sobÄ› chovat i vzájemnÄ›, protože si myslím, že takové ty konflikty, které jsou Å¡patné a zbyteÄnÄ› vyvolávané, opravdu ÄlovÄ›ka zbyteÄnÄ› hodnÄ› stresují. Je to na naší psychiku hodnÄ› nároÄné, namáhá nás to, a opravdu si myslím, že to není nic dobrého.
 
Žena a muž
 
Proto je prostÄ› potÅ™eba opravdu si krásnÄ› udržovat dobré vztahy s tím ÄlovÄ›kem, který vyvolá ty konflikty. MÄ›li byste vÅ¡e  jenom odkývat to co říká, ale nemÄ›li byste se zbyteÄnÄ› ani rozÄilovat ani stresovat, ono si to vždycky najde totiž tu cestu samo. Já takové nÄ›které vÄ›ci prostÄ› znám, protože už se mi hodnÄ›krát stalo, že prostÄ› nÄ›kdo na mÄ› vybalil s nÄ›jakým konfliktem, a já jsem na to jenom pÅ™ikývala. Ani jsem na to nic neÅ™ekla. A ten ÄlovÄ›k mÄ› pak už nechal být. Já si rozhodnÄ› myslím, že to je dobÅ™e, protože abychom se zbyteÄnÄ› zaÄali hádat, tak prostÄ› je to Å¡patnÄ›.
 
Lidé
 
Protože když se budeme hádat, tak ten druhý ÄlovÄ›k to vlastnÄ› od nás i vyžaduje, abychom se s ním hádali, abychom prostÄ› byli Å¡patní. Proto je prostÄ› nejlepší vykaÅ¡lat se na to, Äekat až prostÄ› ten druhý pÅ™estane, až on o tom pÅ™estane, tak hlavnÄ› bude klid. A potom samozÅ™ejmÄ› můžeme nÄ›co zmÄ›nit a můžeme prostÄ› říct, že na to kaÅ¡leme, a prostÄ› už to nechceme. A prostÄ› už víte, že když  takového ÄlovÄ›ka potkáte, tak  se radÅ¡i otoÄíte a půjdete na druhou stranu, protože tohle nebudete chtít poslouchat. Tím si vylepšíte veÅ¡keré vztahy, protože je lepší nÄ›co odkývat a radÅ¡i nic neříkat, než se zbyteÄnÄ› hádat, protože pak to leda padá i tÅ™eba na vaÅ¡i hlavu. Takže zbyteÄnÄ› se nestresovat.