Tepelná čerpadla do studny mají budoucnost


Již léta spolupracujeme s profesionálními dodavateli Äerpadel ověřených znaÄek a zajistíme vám instalaci jakéhokoliv systému pro vytápÄ›ní, který bude nejen ekologický, ale v následujících letech také výhodný. UÅ¡etříte peníze a budete využívat pouze zdroje, které jsou obnovitelné, a nijak nepoÅ¡kozujete ekologickou rovnováhu. Tepelná Äerpadla do studny jsou již pomÄ›rnÄ› známou formou ekologického vytápÄ›ní, ale stále se dá říci, že pro vÄ›tÅ¡inu lidí neznámou. Nemusíte se niÄeho obávat, pokud se spolehnete na profesionály, budete s provedenými pracemi spokojeni.

Dodáme kolektory a kompletní systémy pro vytápění

Dodáme vám kolektory pro vrty a sami také provedeme dané vrty a to s opravdu profesionálním přístupem a také technikou. Kolektory se následnÄ› vyplňují speciální bentonitovou hmotou, která zajistí skvÄ›lé tÄ›snÄ›ní a izolaci, vÄetnÄ› zlepÅ¡ení tepelnÄ› vodivých vlastností, o které jde u takovýchto systémů pÅ™edevším. Tepelná Äerpadla do studny, to je vaÅ¡e budoucnost, tak se o tom informujte tÅ™eba právÄ› na stránkách naší spoleÄnosti a po té se můžeme smÄ›le pustit do spolupráce.