Já a sportovky


Sportovní aktivity byly vždycky moje perfektní a oblíbená volba. Já absolutnÄ› nedokáži pochopit tÅ™eba moji kamarádku, která mi říkala, že sport je opravdu zbyteÄný. Prý se nebude zbyteÄnÄ› unavovat, protože moje kamarádka byla závislá na poÄítaÄových hrách. AbsolutnÄ› nechápu, proÄ jí tohle její rodiÄe tolerovali, proÄ ji její rodiÄe nechali hrát stále na poÄítaÄi nÄ›jaké hry? Já sice chápu, že je to taky veliká zábava a také obÄas hrají hry na poÄítaÄi, protože mÄ› to baví.

Sprintování mě moc baví.

Navíc je to také opravdu veliká zábava. A v dneÅ¡ní dobÄ› je to úplnÄ› normální, že? Hrát poÄítaÄové hry pro zábavu, a to tÅ™eba i každý den, jenomže já jsem si Å™ekla, abych také mÄ›la pohyb a abych také vypadala dobÅ™e a cítila se skvÄ›le, že do toho také musím samozÅ™ejmÄ› zaÅ™adit nÄ›jaký sport. A protože jsem opravdu hodnÄ› soutěživá a také mám v sobÄ› hodnÄ› adrenalinu, tak jsem si Å™ekla, že bÄ›h a sprint pro mÄ› bude opravdu ta nejlepší volba. Já jsem dříve chodila na základní Å¡kole do sportovek. Sportovky byly sportovní aktivita pro základní Å¡koly. Chodila jsem tam poslední dva roky na základní Å¡kole a musím uznat, že to bylo opravdu perfektní a moc mÄ› to bavilo.

NebuÄte líní jako Å¡neci.

Proto jsem ke sportu získala asi veliký cit a také respekt. Protože moji rodiÄe i uÄitelé říkali, že prý, když se dÄ›ti a dokonce i dospÄ›lí lidé nebudou hýbat, tak potom také toho s nimi může jít z kopce, mohou trpÄ›t různými civilizaÄními chorobami a víte, co jsou to civilizaÄní choroby? Je to například veliká nadváha nebo přímo obezita, také cukrovka a rakovina. A věřte, že když nebudete jíst zdravÄ› a budete mít opravdu málo pohybu, nedostatek pohybu, tak to potom vede k tomu, že můžete trpÄ›t nejenom obezitou, ale také tÅ™eba cukrovkou. A myslím si, že tohle by nikdo nechtÄ›l. Navíc si myslím, že tÅ™eba jednou nebo dvakrát týdnÄ› se nÄ›kde probÄ›hnout na půl hodiny může být opravdu příjemné.