Přátelé jsou důležití


Ani nevíte, jak je na tom každý ÄlovÄ›k dobÅ™e, když je v dobré spoleÄnosti a kde se cítí opravdu nejlépe. Já si myslím, že když ÄlovÄ›k je v takové spoleÄnosti, kde mu to vyhovuje a kde má také spoustu přátel anebo Äást rodiny, tak je to opravdu dobÅ™e. Znám totiž bohužel nÄ›které lidi, kteří žijí opravdu hodnÄ› oddÄ›lenÄ› a snad i v nÄ›jaké izolaci. A to je kvůli tomu, že tÅ™eba se lidé pÅ™istÄ›hují nÄ›kam úplnÄ› do jiného mÄ›sta, kde tÅ™eba nikoho neznají a pÅ™estÄ›hují se tam lidé jenom kvůli práci nebo kvůli partnerovi. Jenomže když tÅ™eba potom se partner s nimi rozejde anebo potom lidé dostanou výpovÄ›Ä v práci anebo z práce odejdou sami dobrovolnÄ›, tak potom tÅ™eba ani v tom mÄ›stÄ› nemusí jeÅ¡tÄ› nikoho znát.

Bez přátel to nejde.

A to hlavnÄ› pokud bydlí ve velkém mÄ›stÄ›, kde jsou na mÄ› samí cizinci. Pokud se lidé pÅ™istÄ›hují do nÄ›jaké spoleÄnosti, kde je málo lidí jako například na vesnici, tak je potom je velice snadné si tam najít nÄ›jakou spříznÄ›nou duÅ¡i. I když potom tam zůstanete sami a partner od vás odejde, tak není problém si tam zajít s přátelit posedÄ›t. A to hlavnÄ› s takovými starými starousedlíky, se kterým je vždycky opravdu příjemné si popovídat. Věřte mi, že já sama mám takové zkuÅ¡enosti. Jsem ráda, že bydlím na vesnici a že kolem sebe mám samé lidi, kteří jsou v důchodovém vÄ›ku a jejím Å¡edesát let a více.

Mít oporu je skvělé.

A je docela velice příjemné, že i když mi je necelých ÄtyÅ™icet let, tak si s nimi moc ráda popovídám. Je to taková skvÄ›lá veselá banda. Myslím si, že hodnÄ› lidem by také prospÄ›lo, kdyby tÅ™eba byli alespoň mÄ›síc v takovém obležení přátel a lidí, kteří tÅ™eba jsou starší a kteří už ví, co od života chtÄ›jí anebo co vÅ¡echno život obnáší. Není totiž vÅ¡echno úplnÄ› jednoduché, a tak růžové, jak si ÄlovÄ›k myslí, je toho opravdu hodnÄ›. Proto si opravdu važte toho, pokud jste v dobré spoleÄnosti a máte skvÄ›lou rodinu, která stojí za to a která rodina vás vždycky v tÄ›ch nejhorších chvílích podrží. A jsou totiž takoví jedinci, kteří sice mají rodinu, ale tÅ™eba se vlastnÄ› vůbec nepodrží v nÄ›jakých složitých chvílích.